vindt vreugde en kracht in het ontdekken van jezelf
De Grote Aanroep

vanuit het punt van Licht in het denken van God
strome licht in het denken van de mensen
dat licht op aarde nederdale

vanuit het punt van Liefde in het hart van God
strome liefde in de harten van de mensen
moge Christus tot de aarde wederkeren

vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt
richte doel de kleine wil der mensen
het doel dat de Meesters kennen en dienen

vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
verwezenlijke zich het Plan van liefde en licht
en moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft

laat licht en liefde en macht het Plan op aarde herstellen


Meester Djwhal Khul, de Tibetaan
1945


Ram
ik kom tevoorschijn en ik heers vanuit het gebied van het denkvermogen

Stier
ik zie en wanneer het oog is geopend, is alles verlicht

Tweeling
ik herken mijn andere zelf en in het afnemen van mijn andere zelf groei ik en straal ik uit

Kreeft
ik bouw een verlicht huis en daarin woon ik

Leeuw
ik ben Dat en Dat ben ik

Maagd
ik ben de Moeder en het kind, ik ben God, ik ben stof

Weegschaal
ik kies de weg die leidt tussen de beide groten lijnen van kracht

Schorpioen
strijder ben ik en uit de strijd treed ik zegevierend tevoorschijn

Boogschutter
ik zie het doel, ik bereik dat doel en zie dan een ander doel

Steenbok
verloren ben ik in hemels Licht en in dat Licht keer ik mij om

Waterman
Water des Levens ben ik, uitgestort voor dorstige mensen

Vissen
ik verlaat het Huis des Vaders en terugkerende dien ik